1. Darmowe fora dyskusyjne udostępniane przez my-forum.pl nie
mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z polskim prawem.

2. Jako osoba rejestrująca i administrująca forum jesteś zobowiązany(a) do
dbania o to aby na forum nie było treści sprzecznych z prawem,
nawołujących do rasizmu, naruszających zasady współżycia społecznego i obraźliwych dla innych.

3. Darmowe fora udostępniane przez my-forum.pl nie mogą być
wykorzystywane do publikowania treści pornograficznych, dotyczy to w
szczególnosci wstawionej przez użytkowków grafiki.

4. Redakcja my-forum.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania
forów dyskusyjnych , ani za treści za przez nich publikowane.

5. Redakcja my-forum.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego konta
bez podania powodów, w szczególności dotyczy to użytkowników, którzy w
jakikolwiek sposób naruszają warunki niniejszego regulaminu lub działają
na szkodę my-forum.pl lub innych użytkowników.

6. My-forum.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w forach reklam.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści publikowanych przez użytkowników
na forach internetowych bez podania powodów, w szczególności dotyczy to treścin które w
jakikolwiek sposób naruszają warunki niniejszego regulaminu.

8. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony a informacja o ewentualnej zmianie pojawi się na
stronie my-forum.pl.

Powrót
. Podziękowania dla http://opiniepl.pl -naszego partnera.
Copyright © 2007 my-forum.pl